ما ایده ها و چشم انداز ها را به پروژه های ارزشمند و طرح های برنده تبدیل خواهیم کرد .
  • آپاران
  • نماشا
  • تماشا

تیم ما

فرشید طالبی

مدیریت

شرکت UPVCE به مدیریت جناب آقای فرشید طالبی مفتخر به تولیدانواع درب و پنجره دوجداره می باشد